OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki samorządu terytorialnego

w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki samorządu terytorialnego

Numer uchwały: 2005/26/215
Numer sesji: 26
Rok: 2005U C H W A Ł A NR XXVI/215/2005

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 listopada 2005 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki samorządu terytorialnego
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441) oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

Udziela się dotacji w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) jednostce samorządu terytorialnego - Miastu Leszno na dofinansowanie realizowanego przez nią zadania - zakup sprzętu techniki specjalnej (samochód-drabina SD-37 typ DLK37) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-11-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06