OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/98/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr XIV/98/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Numer uchwały: 98
Numer sesji: XIV
Rok: 2012


Uchwała Nr XIV/98/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami) i rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1
Na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach złożony w dniu 20 stycznia 2012 r. zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Taryfy zatwierdzone niniejszą uchwałą obowiązują od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XIV/98/2012
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 lutego 2012 r.
Postanowiono przyjąć taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Włoszakowice proponowane we wniosku Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. we Włoszakowicach, które mają obowiązywać w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

Uzasadnienie zatwierdzenia taryf :
1) wniosek w sprawie taryf został złożony 20 stycznia 2012 roku zachowując 70 dniowy termin przed planowanym dniem wejścia taryf w życie,
2) Wójt sprawdził, czy taryfy zostały opracowane zgodnie przepisami ustawy i zweryfikował koszty pod względem celowości ich podnoszenia,
3) Rada Gminy jest obowiązana zatwierdzić taryfy w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku – t.j. do 05 marca br. ,

W tych okolicznościach podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-03-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06