OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/99/2012 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług

Uchwała Nr XIV/99/2012 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług

Numer uchwały: 99
Numer sesji: XIV
Rok: 2012


Uchwała Nr XIV/99/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usługNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1
1. Ustala się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej symbolem “OŚB” w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonej uchwałą Nr XIV/98/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 lutego 2012 r.,
2. Wysokość dopłaty wynosi 0,70 zł netto do 1 m3 ścieków odprowadzanych od określonej w ust.1 grupy taryfowej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XIV/99/2012
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 lutego 2012 r.
Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. we Włoszakowicach złożyła do Wójta Gminy Włoszakowice dnia 20 stycznia 2012 r. wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Przygotowana kalkulacja cen została sprawdzona pod względem prawidłowości opracowania.

Rada Gminy Uchwałą Nr XIV/98/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. zatwierdziła taryfę dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej w taryfie symbolem “OŚB” na kwotę 4,70 zł/1 m3 (netto).

Mając na uwadze koszty ponoszone przez odbiorców usług komunalnych dot. ścieków komunalnych oraz celowości ich ponoszenia należy uznać, iż dopłata dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej w taryfie symbolem “OŚB” w wysokości 0,70 zł netto/1 m3 jest w pełni uzasadniona.
Uchwalenie dopłaty pozwoli na obniżenie ceny w tej grupie odbiorców do kwoty 4,00 zł/1 m3.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-03-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06