OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/106/2012 w sprawie współdziałania z gmina Święciechowa przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego

Uchwała Nr XIV/106/2012 w sprawie współdziałania z gmina Święciechowa przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego

Numer uchwały: 106
Numer sesji: XIV
Rok: 2012

Uchwała Nr XIV/106/2012
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie współdziałania z gmina Święciechowa przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 ze zmianami/ Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:
§ 1.
1. Podejmuje się współdziałanie z Gminą Święciechowa w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Święciechowa przez Gminę Włoszakowice oraz udzielenia dotacji na ten cel przez Gminę Święciechowa.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, wykonywać będzie w imieniu Gminy Święciechowa Przedszkole nr 2, Krzycko Wielkie ul. Szkolna 12, prowadzone i dotowane przez Gminę Włoszakowice.

§ 2.
1. Zasady i tryb przekazywania przez gminy środków finansowych przeznaczonych na wykonanie zadania wymienionego w § 1 ust. 1, określi porozumienie.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1.

§ 3.
Traci moc uchwała Nr XVIII/199/2001 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 19 kwietnia 2001 roku.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-03-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06