OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/110/2012 dotycząca uchylenia uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach

Uchwała Nr XIV/110/2012 dotycząca uchylenia uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach

Numer uchwały: 110
Numer sesji: XIV
Rok: 2012


UCHWAŁA Nr XIV/110/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 lutego 2012 r.

dotycząca uchylenia uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach


Na podstawie art.18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 51 ust 4 i art.97 ust.5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362 ze zmianami) oraz § 43 ust.2 Statutu Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 133 poz.2723 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr XXXII/261/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/110/2012
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 lutego 2012 r.

Zgodnie z art.18 ust.1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zatem więc, prowadzenie ośrodków wsparcia, o których stanowi art.51 ust.4 ustawy o pomocy społecznej, a którym jest Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym gminie z zakresu działalności administracji rządowej.
Wobec zmiany treści art.95 ust 5 ustawy o pomocy społecznej nowelą z dnia 26 stycznia 2007r, wejście w życie 15.03.2007r. poprzez przyjęcie, że Rada Gminy ustala w zakresie zadań własnych szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia należy stwierdzić, że Rada Gminy nie ma kompetencji do ustalania zasad odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, gdyż kwestia ta nie jest objęta zakresem zadań własnych gminy, lecz zakresem zadań zleconych, przy czym środki finansowe na realizację tych zadań zapewnia budżet państwa.
Dlatego też uchylenie niniejszej uchwały w tym zakresie jest uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-03-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06