OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Akty prawa miejscowego » Kadencja 2010-2014 Uchwała Nr XIV/107/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Kadencja 2010-2014 Uchwała Nr XIV/107/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego


   (uchwała ogłoszona:   Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego   z dnia 29.03.2012 r. poz. 1579)

UCHWAŁA nr XIV/107/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 lutego2012 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)


Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1
Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4
Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5
Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6
Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 8
Traci moc uchwała nr XII/87/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.


§ 9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Akty prawa miejscowego
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-03-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-11
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06