OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/118/2012 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.

Uchwała Nr XV/118/2012 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.

Numer uchwały: 118
Numer sesji: XV
Rok: 2012UCHWAŁA Nr XV/118/2012
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.

Na podstawie. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu, na rzecz przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, na nieruchomości oznaczonej numerem działki 283, położonej w miejscowości Boszkowo – Letnisko, obręb Grotniki, będącej własnością Gminy Włoszakowice, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00043708/6, Sądu Rejonowego w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XV/118/2012 Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 30 marca 2012r.

Pismem z dnia 23 grudnia 2011r. przedsiębiorstwo ENEA Operator Sp. z o.o. zwróciło się do Wójta Gminy Włoszakowice, z prośbą o podjęcie czynności zmierzających do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu pod urządzeniami elektroenergetycznymi (słupowa stacja transformatorowa, linia kablowe SN i NN) na działce nr 283 położonej w Boszkowie – Letnisku ul. Piaskowa (obręb Grotniki).
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad obciążania nieruchomości.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06