OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/123/2012 w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Włoszakowice a Gminą Święciechowa o współdziałaniu przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego

Uchwała Nr XV/123/2012 w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Włoszakowice a Gminą Święciechowa o współdziałaniu przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego

Numer uchwały: XV
Numer sesji: 123
Rok: 2012

 

 

UCHWAŁA Nr XV/123/2012

Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 30 marca 2012 roku

 

w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Włoszakowice a Gminą Święciechowa
o współdziałaniu przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Podejmuje się współdziałanie z Gminą Święciechowa przy realizacji publicznego zadania oświatowego polegającego na powierzeniu przez Gminę Włoszakowice Gminie Święciechowa prowadzenia wychowania przedszkolnego części dzieci w wieku 3 - 6 lat zamieszkałych w Jezierzycach Kościelnych, które na wniosek rodziców zostaną przyjęte do Przedszkola Samorządowego w Święciechowie – oddział w Gołanicach.

 

§ 2. 1. Zasady i tryb przekazywania przez gminę środków finansowych przeznaczonych na wykonanie zadania wymienionego w § 1 określi porozumienie.

  1. Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06