OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w Boszkowie na okres dłuzszy niż 3 lata (Metalplast LOB S.A.)

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w Boszkowie na okres dłuzszy niż 3 lata (Metalplast LOB S.A.)

Numer uchwały: 2005/25/204
Numer sesji: 25
Rok: 2005U C H W A Ł A Nr XXV/204/2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 sierpnia 2005 r.


w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej hangarem położonej w Boszkowie - Letnisku przy promenadzie - Ognisku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej przy Metalplast LOB S.A. z siedzibą w Lesznie ul. Magazynowa 4 - na okres dłuższy niż 3 lata.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ostatnia zmiana Dz.U z 2004r Nr 167 poz. 1759) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie gruntu o pow. 525 m kw. zabudowanego hangarem do sprzętu wodnego w Boszkowie - Letnisku na promenadzie oznaczonej numerem działki 5004/11, Ognisku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej przy Metalplast LOB S.A. w Lesznie na okres dłuższy niż 3 lata

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca

Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena PrzezbórUzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/204/2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 sierpnia 2005r.


Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej przy Metalplast LOB S.A. w Lesznie wystąpiło z wnioskiem o wydzierżawienie gruntu zabudowanego hangarem do sprzętu wodnego. Ponieważ hangar w przeszłości postawiony został przez Metalplast i jest jego własnością zatem wydzierżawienie gruntu o powierzchni 525 m kw. na okres dłuższy niż 3 lata jest uzasadnione.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06