OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVI/125/2012 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XVI/125/2012 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 125
Numer sesji: XVI
Rok: 2012

 

UCHWAŁA Nr XVI/ 125 /2012

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 7 maja 2012 r.


w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Włoszakowice

Na podstawie art.18 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:§ 1.Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej gminy Włoszakowice, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Włoszakowice

 

Stefan Lis


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/ 125 /2012

Rady Gminy Włoszakowice z dnia 7 maja 2012 r.Zgodnie z art.16a ustawy o pomocy społecznej gmina przygotowuje ocenę

zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

Ustęp 4 powołanego wyżej artykułu stanowi, iż organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (Wójt Gminy) przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia radzie gminy ocenę zasobów

pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

W związku z powyższym przedstawienie przez Wójta oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Radzie Gminy Włoszakowice

jest uzasadnione.


 


 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06