OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Wójta Gminy Włoszakowice o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Włoszakowice nr B.NiB.6220.1.2012 z dnia 29 maja 2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie restauracji oraz nowego molo i przystani żeglarskiej przy Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Sułkowski w Boszkowie, realizowanego na działce nr 131/6, 131/7, 99, 125/5, 130, 97/5, 132/41, 129, 5001/10, 128/2, 927 (obręb Grotniki) – na przedsięwzięcie polegające na: budowie restauracji oraz rozbudowie CKW Sułkowski w Boszkowie wraz z zagospodarowaniem plaży.

Zawiadomienie Wójta Gminy Włoszakowice o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Włoszakowice nr B.NiB.6220.1.2012 z dnia 29 maja 2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie restauracji oraz nowego molo i przystani żeglarskiej przy Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Sułkowski w Boszkowie, realizowanego na działce nr 131/6, 131/7, 99, 125/5, 130, 97/5, 132/41, 129, 5001/10, 128/2, 927 (obręb Grotniki) – na przedsięwzięcie polegające na: budowie restauracji oraz rozbudowie CKW Sułkowski w Boszkowie wraz z zagospodarowaniem plaży.

Numer dokumentu: B. NiB.6220.13.2012
Rok: 2012

Z a w i a d o m i e n i e

Wójta Gminy Włoszakowice


Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 1 sierpnia 2012r. zostało wszczęte na wniosek przedsiębiorstwa BMC Hotels Sp. z o.o. z siedzibą w Boszkowie ul. Dworcowa 15, 64-140 Włoszakowice, postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Włoszakowice nr B.NiB.6220.1.2012 z dnia 29 maja 2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie restauracji oraz nowego molo i przystani żeglarskiej przy Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Sułkowski w Boszkowie, realizowanego na działce nr 131/6, 131/7, 99, 125/5, 130, 97/5, 132/41, 129, 5001/10, 128/2, 927 (obręb Grotniki) – na przedsięwzięcie polegające na: budowie restauracji oraz rozbudowie CKW Sułkowski w Boszkowie wraz z zagospodarowaniem plaży.

W związku z powyższym w oparciu o postanowienie Wójta Gminy Włoszakowice może nastąpić przeprowadzenie oceny wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Włoszakowice, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice pok. Nr 116 w godzinach urzędowania.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2012-08-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06