OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysa

w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysa

Numer uchwały: 2005/26/216
Numer sesji: 26
Rok: 2005
U C H W A Ł A NR XXVI/216/2005
==========================
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 listopada 2005 r.


w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

1. Ustala się jednorazową dietę w wysokości 600 zł dla organów wykonawczych jednostek pomocniczych za dodatkowe zadania realizowane przez te organy w 2005 roku.
2. Uprawnionymi do otrzymania diet są sołtysi w następujących jednostkach pomocniczych Gminy Włoszakowice:

1) Boszkowo
2) Grotniki
3) Jezierzyce Kościelne
4) Krzycko Wielkie
5) Sądzia
6) Skarżyń
7) Zbarzewo
§ 2

Ustala się jednorazową dietę w wysokości 200 zł dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysa sołectwa Charbielin za dodatkowe zadania realizowane przez ten organ w 2005 roku.§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-11-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06