OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie nabycia gruntu pod drogę w Boguszynie

w sprawie nabycia gruntu pod drogę w Boguszynie

Numer uchwały: 2006/31/252
Numer sesji: 31
Rok: 2006


UCHWAŁA Nr XXXI/252/06
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 2 marca 2006 r.

w sprawie nabycia gruntu pod drogę w Boguszynie.
Na podst. art. 18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. Nr 172 poz. 1441 z 2005r./ Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na nabycie gruntu pod drogą oznaczoną numerem działki 200 o powierzchni 0,06 ha zapisanej w Księdze Wieczystej Nr 5152 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych będącej własnością Państwa Marii i Henryka Koniecznych zamieszkałych w Boguszynie.

§2

Koszty przeniesienia własności i przygotowania dokumentacji za nabywany grunt ponosi Gmina Włoszakowice.
§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXI/252/06
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 2 marca  2006 r.
Proponowana do nabycia nieruchomość gruntowa to droga łącząca drogę przebiegającą przez wieś Boguszyn z drogą biegnącą na tzw. Zapłociu. Odcinek drogi na zapłociu na wniosek wsi został przez gminę utwardzony płytą betonową typu „JOMB” Ponieważ planuje się utwardzenie odcinka drogi będącej własnością osoby fizycznej, która wyraziła zgodę na jej utwardzenie po uprzednim nabyciu jej przez gminę, toteż proponuje się zakupić tą działkę za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2006-03-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06