OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 64/2012 w sprawie obniżenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych znajdujących się w eksploatacji oczyszczalni ścieków w Grotnikach

Zarządzenie Nr 64/2012 w sprawie obniżenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych znajdujących się w eksploatacji oczyszczalni ścieków w Grotnikach

Numer dokumentu: 64
Rok: 2012

ZARZĄDZENIE NR 64 /2012
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
Z DNIA 30 września 2012 ROKU

w sprawie obniżenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych znajdujących się w eksploatacji oczyszczalni ścieków w Grotnikach


Na podstawie § 6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. Nr 128, poz. 861, ostatnia zmiana Dz. U. z 2012 r. poz. 121) zarządzam co następuje:

§ 1

Z uwagi na przewidywany, dłuższy niż 20 lat okres eksploatacji środków trwałych znajdujących się na oczyszczalni ścieków w Grotnikach, obniżam ich stawkę amortyzacyjną do celów bilansowych do wysokości 1% rocznie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.
Wójt Gminy

mgr Stanisław Waligóra


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-10-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06