OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 66/2012 w sprawie zmniejszenia opłaty rocznej użytkowania wieczystego proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w danym roku.

Zarządzenie Nr 66/2012 w sprawie zmniejszenia opłaty rocznej użytkowania wieczystego proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w danym roku.

Numer dokumentu: 66
Rok: 2012

ZARZĄDZENIE Nr 66/2012
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 15 października 2012r.


w sprawie zmniejszenia opłaty rocznej użytkowania wieczystego proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w danym roku.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami), art. 71 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 września 2012r. Państwa Marka i Alicji John - zarządzam co następuje:


§1

1. W związku z uprawomocnieniem się decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych we Włoszakowicach oznaczonych numerami geodezyjnymi działek: 176/1 o powierzchni 2244 m²; 177/1 o powierzchni 101 m²; 178/12 o powierzchni 735 m²; zapisanych w księdze wieczystej numer PO1L/00032474/6, zmniejszam opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego za okres od 01 stycznia 2012r. do 21 sierpnia 2012r. do kwoty 982,03 zł (tj. 234 dni x 1536,00 zł opłaty rocznej : 366 dni w roku)
2. Nadpłaconą kwotę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 553,97 zł (tj. 1536 zł opłaty rocznej – 982,03 zł pomniejszona proporcjonalnie opłata roczna) należy zwrócić właścicielom działek nr 176/1, 177/1, 178/12 tj. Państwu Markowi i Alicji John.

§ 2

1. W związku z uprawomocnieniem się decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej we Włoszakowicach oznaczonej numerem geodezyjnym działki: 526 o powierzchni 1100 m²; zapisanej w księdze wieczystej numer PO1L/00001169/9, zmniejszam opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego za okres od 01 stycznia 2012r. do 21 sierpnia 2012r. do kwoty 1258,23 zł (tj. 234 dni x 1968,00 zł opłaty rocznej : 366 dni w roku)
2. Nadpłaconą kwotę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 709,77 zł (tj. 1968,00 zł opłaty rocznej – 1258,23 zł pomniejszona proporcjonalnie opłata roczna) należy zwrócić właścicielowi działki nr 526 tj. Państwu Markowi i Alicji John.


§ 3

1. W związku z uprawomocnieniem się decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych we Włoszakowicach oznaczonych numerami geodezyjnymi działek: 176/5 o powierzchni 68 m²; 178/14 o powierzchni 471 m²; zapisanych w księdze wieczystej numer PO1L/00049499/9, zmniejszam opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego za okres od 01 stycznia 2012r. do 21 sierpnia 2012r. do kwoty 178,38 zł (tj. 234 dni x 279,00 zł opłaty rocznej : 366 dni w roku)
2. Nadpłaconą kwotę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 100,62 zł (tj. 279,00 zł opłaty rocznej – 178,38 zł pomniejszona proporcjonalnie opłata roczna) należy zwrócić właścicielom działek nr 176/5, 178/14 tj. Państwu Markowi i Alicji John.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozińskiemu

§ 5

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt
Stanisław WaligóraInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-10-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06