OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zaciągnięcia pozyczki z NFOŚiGW w Warszawie

w sprawie zaciągnięcia pozyczki z NFOŚiGW w Warszawie

Numer uchwały: 2005/25/205
Numer sesji: 25
Rok: 2005Uchwała Nr XXV/205/2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 sierpnia 2005 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 roku Nr 116, poz. 1203) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2005 roku Nr 64 poz. 565) Rada Gminy uchwala co następuje

§ 1

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie do 790.500,- zł (siedemsetdziewięćdziesiąttysięcypięćsetzłotych 100/00) na budowę kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym.

§ 2

Spłata pożyczki będzie następować z dochodów budżetu gminy z uwzględnieniem w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki oraz zaciągnięcia zobowiązań w celu zabezpieczenia umowy pożyczki poprzez:
1. Weksel własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową,
2. Oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji w myśl art. 777 kpc., sporządzone w formie aktu notarialnego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXIV/ 198 /2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 czerwca 2005 roku


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06