OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie opłat za przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

w sprawie opłat za przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Numer uchwały: 2005/21/173
Numer sesji: 21
Rok: 2005U C H W A Ł A Nr XXI/173/2005  
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 23 lutego 2005 r.


w sprawie ustalenia opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 

 (UCHWAŁA UCHYLONA W CAŁOŚCI ROZSTZRYGNIĘCIEM NADZORCZYM WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2005 R.)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2003 r. Nr 199 poz.1937) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1


1. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu prawa przyłączenia do sieci wodociągowej będącej własnością Gminy w wysokości:
za przyłączenie nieruchomości zabudowanej lub przewidzianej do zabudowy mieszkaniowej - 1.000 zł ,


 1. za przyłączenie nieruchomości zabudowanej służącej do celów turystycznych lub wypoczynkowych lub przewidzianej do tego rodzaju zabudowy - 3.500 zł ,

 2. za przyłączenie nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą - 2.000 zł ,

 3. za przyłączenie lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych - 900 zł ,

 4. za przyłączenie lokalu w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych - 3.000 zł.

§ 2

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu prawa przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej będącej własnością Gminy w wysokości:

 1. za przyłączenie nieruchomości zabudowanej lub przewidzianej do zabudowy mieszkaniowej - 2.500 zł ,

 2. za przyłączenie nieruchomości zabudowanej służącej do celów turystycznych lub wypoczynkowych lub przewidzianej do tego rodzaju zabudowy - 3.500 zł ,

 3. za przyłączenie nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą - 8.000 zł ,

 4. za przyłączenie lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych - 2.000 zł ,

 5. za przyłączenie lokalu w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych - 3.000 zł .

§ 3

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej określone zostały w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włoszakowice w oparciu o Uchwałę Nr XXVIII/298/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 września 2002 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 136/2002.

§ 4

Opłaty określone w § 1 i § 2 wnosi się na konto Gminy Włoszakowice najpóźniej przed rozpoczęciem robót instalacyjnych związanych z wykonaniem przyłącza.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 6

Tracą moc załączniki do Uchwały Nr 79/2000 Zarządu Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2000 r. w sprawie ustalenia warunków podłączenia do kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i najmu pojemników na śmieci:

 1. załącznik nr 1 określający warunki podłączenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Włoszakowice,

 2. załącznik nr 2 określający warunki podłączenia budynków i nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę do sieci wodociągowej Gminy Włoszakowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06