OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIX/148/2012 w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych

Uchwała Nr XIX/148/2012 w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych

Numer uchwały: 148
Numer sesji: XIX
Rok: 2012UCHWAŁA NR XIX/148/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 października 2012 roku

w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art. 6j ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w kwocie 8,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
§ 2
Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w kwocie 15,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa WielkopolskiegoPrzewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór


Uzasadnienie:

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 11 kwietnia 2012 r. poz. 391) opracowany został projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Przy ustaleniu stawki opłaty wzięto pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu).
Rada Gminy Włoszakowice ustala niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
W celu wykonania powyższego obowiązku konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06