OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/155/2012 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XX/155/2012 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 55
Numer sesji: XX
Rok: 2012


UCHWAŁA Nr XX/155/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 19 listopada 2012 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Włoszakowice.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11 a, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz.U z 2012r. poz. 83 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

Uchyla się uchwałę Nr XI/79/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielenia (Dz.Urz.Woj. Wlkp. Z 2011r. Nr 340 poz. 3774).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Przyg. M. Mroziński
akcept.U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XX/155/2012
z dnia 19 listopada 2012 r.Uchwałą Nr XI/79/2011 z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielenia (Dz.Urz.Woj. Wlkp. Z 2011r. Nr 340 poz. 3774) Rada Gmina Włoszakowice określiła wysokość bonifikat oraz warunki jej udzielenia z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszakowice i oddanych w użytkowanie wieczyste.
W związku z faktem, że zarówno w orzecznictwie Sądów Administracyjnych, ekspertyzach prawnych przeważa pogląd (choć niejednoznacznie), że uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielenia, powinny być podejmowane każdorazowo i indywidualnie dla każdego prowadzonego postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zatem zasadnym jest uchylenie dotychczasowej uchwały i podejmowanie indywidualnych uchwał przy każdorazowym rozpatrywaniu wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06