OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/157/2012 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Uchwała Nr XX/157/2012 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Numer uchwały: 157
Numer sesji: XX
Rok: 2012


UCHWAŁA Nr XX/157/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 19 listopada 2012 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr III/17/2006 Rady Gminy Włoszakowice w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Włoszakowice oraz nadania nazwy terenom w Dominicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz 1172 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1
1. Ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr III/17/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Włoszakowice oraz nadania nazwy terenom w Dominicach.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Nr 1/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Włoszakowice oraz nadania nazwy terenom w Dominicach, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
OBWIESZCZENIE Nr 1/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 19 listopada 2012 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Włoszakowice oraz nadania nazwy terenom w Dominicach

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz 1172 ze zmianami) ogłasza się w załączniku do niniejszego Obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr III/17/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Włoszakowice oraz nadania nazwy terenom w Dominicach (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2007 r. Nr 26 poz. 652) z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej: Uchwałą Nr V/28/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie częściowego uchylenia Uchwały Nr III/17/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Włoszakowice oraz nadania nazwy terenom w Dominicach (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2007 r. Nr 62 poz. 1607).

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06