OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 83/2012 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego położonego w Boguszynie w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 83/2012 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego położonego w Boguszynie w trybie bezprzetargowym

Numer dokumentu: 83
Rok: 2012

ZARZĄDZENIE Nr 83/2012
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie wynajmu lokalu użytkowego położonego w Boguszynie w trybie bezprzetargowym.
-----------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 102, poz. 651 ze zmianami), uchwały nr XXI/165/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat – zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 240,11 m², położonego na działce nr 40/1, w Boguszynie nr 45, na okres do 31.12.2018 r. Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Włoszakowicach, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń sołectwa Boguszyn, w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozińskiemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy
Stanisław Waligóra

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06