OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/166/2012 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.

Uchwała Nr XXI/166/2012 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.

Numer uchwały: 166
Numer sesji: XXI
Rok: 2012


UCHWAŁA Nr XXI/166/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 15 ust. 1, art. 28 i art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej grunt orny kl. V, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 529/3 o pow. 0,1892 ha zapisanej w KW PO1L/00026102/3 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych, będącej własnością Gminy Włoszakowice w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Włoszakowice prawa własności nieruchomości stanowiącej drogę, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 483/4 o pow. 0,2700 ha zapisanej w KW PO1L/00059394/6 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych, będącej własnością Państwa Leszka i Małgorzaty Pytlik.

§ 2

Uchyla się uchwałę Nr XXX/214/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06