OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/169/2012 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, na okres powyżej 3 lat

Uchwała Nr XXII/169/2012 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, na okres powyżej 3 lat

Numer uchwały: 169
Numer sesji: XXII
Rok: 2012

UCHWAŁA Nr XXII/169/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, na okres powyżej 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Ujazdowie obręb Grotniki, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 388/1 o powierzchni 225 m², zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00024890/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.


§ 2

Uchyla się Uchwałę Nr XIX/207/2001 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 czerwca 2001r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Grotnikach i Zbarzewie na lokalizację stacji Bazowej stacji cyfrowej telefonii komórkowej GSM – firmie POLKOMTEL S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 81 – na okres dłuższy niż 3 lata w części dotyczącej wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Grotnikach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


przyg. M. MrozińskiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06