OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/170/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/151/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 19 listopada 2012 roku

Uchwała Nr XXII/170/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/151/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 19 listopada 2012 roku

Numer uchwały: 170
Numer sesji: XXII
Rok: 2012

UCHWAŁA Nr XXII/170/2012
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/151/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 19 listopada 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 43 ust. 2 Statutu Gminy Włoszakowice przyjętego Uchwałą Nr XVI/133/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r., nr 133, poz. 2723 z późn. zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się § 3 Uchwały Nr XX/151/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, w ten sposób, że § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06