OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu

Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytuPodstawa prawna
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z    2006r.Nr 139, poz.993 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. 2012 r. Poz. 1475),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U. 2012 r. Poz. 1480).


Opis procedury
- Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
- Polega na możliwości dokonania zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. Wymeldowania dokonuje za osobę organ gminy nowego miejsca pobytu. 

Wymagane dokumenty
-Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby meldującej się, wskazanie adresu nowego i poprzedniego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
- dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dla osób niepełnoletnich – odpis skrócony aktu urodzenia.
- do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:
Umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

Formularze i wnioski  - druk „Zgłoszenie pobytu stałego”

Opłaty  - brak


Termin załatwienia sprawy  - w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego

Tryb odwoławczy  - brak, czynność materialno-techniczna

Uwagi
- Zameldowanie osoby w lokalu jest czynnością rejestracyjną, potwierdzającą wyłącznie fakt pobytu osoby w tym lokalu,
- W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego oraz pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesiące.
- Osoba przebywająca na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia w Urzędzie
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-01-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06