OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej


Podstawa prawna
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r.Nr 139, poz.993 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. 2012 r. Poz. 1475),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U. 2012 r. Poz. 1480).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1282).

Opis procedury
Po złożeniu podania organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające (przesłuchuje strony, świadków, przeprowadza kontrolę meldunkową).
Postępowanie kończy decyzja administracyjna o wymeldowaniu lub o odmowie jej wymeldowania.


Wymagane dokumenty
- podanie o wymeldowanie zawierające dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie.
- do wglądu, jeśli osoba jest w posiadaniu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

Formularze i wnioski

Opłaty
W wys. 10 zł za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej

Termin załatwienia sprawy
- nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony. Organ zawiadamia o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznacza nowy termin jej załatwienia.

Tryb odwoławczy
- od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania do właściwego wojewody, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia w Urzędzie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Dorota Mierzyńska-Patrzała
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-01-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06