OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach w drodze zamiany

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach w drodze zamiany

Numer uchwały: 2005/23/190
Numer sesji: 23
Rok: 2005


UCHWAŁA Nr XXIII /190/05
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 kwietnia 2005 r.


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach w drodze zamiany

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ostatnia zmiana Dz.U z 2002r Nr 214 poz. 1806), art 15 ust 1 i art. 28 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603; ostatnia zmiana Dz.U z 2004r Nr 281 poz. 2782) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 444 o powierzchni 0,0100 ha zapisanej w KW 43464 i działki nr 442/1 o powierzchni 0,0067 ha położonej we Włoszakowicach zapisanej w KW 24110 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych - w drodze zamiany na grunt oznaczony numerem działki 443/1 o powierzchni 0,0167 ha położonej we Włoszakowicach zapisanej w KW 12021 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych bedącej własnością Bogusławy Ryszarda Krawczyk oraz Grażyny Jarosława Błaszczyk .

§ 2
Koszty geodezyjne i związane z przeniesieniem własności pokrywa Gmina.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena PrzezbórUzasadnienie


W wyniku wstępnych ustaleń z współwłaścicielami nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 1 we Włoszakowicach, którzy wyrazili zgodę na wydzielenie ze swojej nieruchomości gruntu z przeznaczeniem pod chodnik a tym samym zlikwidowanie niedogodności wjazdu pojazdami mechanicznymi na ul. Wolności - proponuje się dokonać zamiany działek wymienionych w uchwale.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06