OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Akty prawa miejscowego » KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XXIII/176/2013 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włoszakowice

KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XXIII/176/2013 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włoszakowice


 (uchwała ogłoszona:   Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego   z dnia 11.03.2013 r. poz. 2060)


UCHWAŁA Nr XXIII/ 176/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włoszakowice


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) – Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włoszakowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXII/227/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włoszakowice ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w 2010 r. Nr 123, poz. 2336.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Włoszakowice

Irena Przezbór
Oprac. B.Grzesiecka


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Akty prawa miejscowego
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Beata Grzesiecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-02-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-26
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06