OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIII/179/2013 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług

Uchwała Nr XXIII/179/2013 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług

Numer uchwały: 179
Numer sesji: XXIII
Rok: 2013


Uchwała Nr XXIII/179/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25lutego 2013 r.

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usługNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1
1. Ustala się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej symbolem “OŚM” w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonej uchwałą Nr XXIII/178/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25l utego 2013 r.,
2. Wysokość dopłaty wynosi 1,50 zł netto do 1 m3 ścieków odprowadzanych od określonej w ust.1 grupy taryfowej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06