OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIII/180/2013 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr XXIII/180/2013 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Numer uchwały: 180
Numer sesji: XXIII
Rok: 2013


UCHWAŁA NR XXIII/180/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 lutego 2013 r.


w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej


Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

1. Mateusz Mroziński
2. Robert Kasperczak
3. Bogusław Olejnik

§ 2

Traci moc Uchwała Nr II/10/90 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórPrzyg. B.OlejnikInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06