OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIV/190/2012 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Krzycku Wielkim

Uchwała Nr XXIV/190/2012 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Krzycku Wielkim

Numer uchwały: 190
Numer sesji: XXIV
Rok: 2013UCHWAŁA Nr XXIV/190/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Krzycku Wielkim,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Krzycku Wielkim, oznaczonej numerem działki 656, o powierzchni 0,1485 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00008759/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem pod budowę drogi łączącej ul. Prymasa A. Krzyckiego z Osiedlem 700-Lecia w Krzycku Wielkim.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXIV/190/2013 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 27 marca 2013 r.


Uwzględniając fakt, że nieruchomość będąca przedmiotem nabycia stanowi część drogi łączącej ul. Prymasa A. Krzyckiego z Osiedlem 700-Lecia w Krzycku Wielkim, zasadnym jest nabycie tej części nieruchomości
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości. Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06