OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIV/195/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała Nr XXIV/195/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Numer uchwały: 195
Numer sesji: XXIV
Rok: 2013


Uchwała Nr XXIV/ 195 /2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 marca 2013 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice, uchwala co na następuje:


§ 1.

Postanawia się udzielić Powiatowi Leszczyńskiemu:
4) pomocy finansowej w kwocie 25.000,00 zł w formie dotacji celowej na wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej Włoszakowice – Bukówiec Górny;
5) pomocy rzeczowej o wartości 14.000,00 zł na wykonanie odcinka chodnika wraz z wymianą krawężnika długości 50,0 mb na ulicy Powstańców Wlkp. w Bukówcu Górnym;
6) pomocy rzeczowej o wartości 17.000,00 zł na zagospodarowanie pasa drogowego ulicy Dworcowej w Boszkowie Letnisku.

§ 2.

Pomoc finansowa i rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej między Gminą Włoszakowice a Powiatem Leszczyńskim.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06