OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIV/196/2013 w sprawie współdziałania przy realizacji inwestycji w pasach dróg powiatowych

Uchwała Nr XXIV/196/2013 w sprawie współdziałania przy realizacji inwestycji w pasach dróg powiatowych

Numer uchwały: 196
Numer sesji: XXIV
Rok: 2013

UCHWAŁA Nr XXIV/196/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie współdziałania przy realizacji inwestycji w pasach dróg powiatowych.

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się wolę współdziałania z Powiatem Leszczyńskim przy realizacji inwestycji, w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Włoszakowice.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXIV/196/2013 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 27 marca 2013r.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego (ust. 1). Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej (ust. 2).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 tejże ustawy do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
W związku z koniecznością poprawy stanu: bezpieczeństwa, infrastruktury, nawierzchni, na drogach powiatowych położonych na terenie gminy Włoszakowice zasadnym jest podjęcie
działań w celu współdziałania przy realizacji inwestycji zmierzających do uzyskania wyżej wymienionych celów w związku z czym podjęcie przedmiotowej uchwały jest jak najbardziej zasadne.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06