OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVI/198/2013 w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielenia

Uchwała Nr XXVI/198/2013 w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielenia

Numer uchwały: 198
Numer sesji: XXVI
Rok: 2013


UCHWAŁA Nr XXVI/198/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielenia.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11 a, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz.U z 2012 r. poz. 83 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta Gminy Włoszakowice bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz.U z 2012 r. poz. 83 ze zmianami) dla nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Państwa Alicji i Marka John, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 176/3, o powierzchni 0,1661 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00044062/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Bonifikaty udziela się, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) użytkownik wieczysty nie ma zaległości wobec Gminy Włoszakowice z tytułu w podatku od nieruchomości oraz z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste,
2) opłata za przekształcenie jest uiszczana jednorazowo.

§ 3

Ustala się wysokość bonifikaty na 5 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-05-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06