OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zmiany uchwały dotyczącej założenia fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej założenia fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych

Numer uchwały: 2005/23/193
Numer sesji: 23
Rok: 2005UCHWAŁA NR XXIII/193/2005
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 26 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 maja 2002 r. dotyczącej założenia fundacji na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2002 r Nr 214, poz. 1806) oraz art. 1 i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do Uchwały Nr XXV/280/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie założenia fundacji na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym:


  1. § 1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Na potrzeby prowadzenia fundacji przeznacza się środki w kwocie 3.000 zł.”

  1. w § 4 wyrazy „Zarządowi Gminy” zastępuje się wyrazami „Wójtowi Gminy Włoszakowice”.§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06