OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVI/203/2013 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dłużynie

Uchwała Nr XXVI/203/2013 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dłużynie

Numer uchwały: 203
Numer sesji: XXVI
Rok: 2013

UCHWAŁA Nr XXVI/203/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dłużynie.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Dłużynie, oznaczonej numerem działki 133/2, o powierzchni 0,1500 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/0001945/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem pod drogę gminną.
2. Cena wymienionej w ust. 1 nieruchomości nie przekroczy kwoty 12000,00 zł (słownie: dwanaścietysięcyzłotych).

§ 2

Uchyla się uchwałę Nr XI/80/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dłużynie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-05-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06