OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVI/206/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy drogom w miejscowościach: Dominice, Boszkowo i Boszkowo-Letnisko

Uchwała Nr XXVI/206/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy drogom w miejscowościach: Dominice, Boszkowo i Boszkowo-Letnisko

Numer uchwały: 206
Numer sesji: XXVI
Rok: 2013

UCHWAŁA NR XXVI/206 /2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 maja 2013 r.


w sprawie nadania nazwy ulicy drogom w miejscowościach: Dominice, Boszkowo i Boszkowo-Letnisko

Na podstawie art. 6 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 8 ust.1 pkt.1 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz.260) oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst: Dz.U. Z 2010 r. nr 17 poz. 95 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Nadaje się nazwę ulicy “ Widokowa” drodze wewnętrznej położonej w Dominicach stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 43/29 po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właściciela nieruchomości na której jest ona zlokalizowana, której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadaje się nazwę ulicy “ Gryczana” drodze wewnętrznej położonej w Dominicach stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 45/1 po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli nieruchomości na której jest ona zlokalizowana, której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Nadaje się nazwę ulicy “ Letniskowa” drodze wewnętrznej położonej w Dominicach stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 49/22, 49/43 stanowiących własność Gminy Włoszakowice której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Nadaje się nazwę ulicy “ Osada Wędkarska” drodze położonej w Boszkowie stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 166, 167 stanowiących własność Gminy Włoszakowice której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Nadaje się nazwę ulicy “ Brzoskwiniowa” drodze wewnętrznej położonej w Boszkowie-Letnisku obręb Grotniki stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 133/43 po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli nieruchomości na której jest ona zlokalizowana, której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Nadaje się nazwę ulicy “ Morelowa” drodze wewnętrznej położonej w Boszkowie-Letnisku obręb Grotniki stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 135/2 po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli nieruchomości na której jest ona zlokalizowana, której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. ,

§ 7

Nadaje się nazwę ulic “ Czereśniowa”, „ Śliwkowa”, Jabłkowa”, „Orzechowa”, „Gruszkowa” drogom wewnętrznym położonym w Boszkowie-Letnisku obręb Grotniki stanowiącym części działki o numerze ewidencyjnym 134/9, oraz nazwę ulicy „Porzeczkowa” drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 134/5 i część działki nr 134/9 po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli nieruchomości na których są one zlokalizowane, których granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy


Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e

Do Uchwały Rady Gminy nr XXVI/206/2013
z dnia 16 maja 2013 r.
W związku z podziałem gruntów na działki budowlane i związany z nim rozpoczęty proces inwestycyjny, w celu uporządkowania numeracji nieruchomości zachodzi konieczność nadania nazw drogom należącym do osób fizycznych ( na ich wniosek i po uzyskaniu pisemnej zgody jak i propozycji nazw ulic) oraz należącym do Gminy Włoszakowice i wprowadzenia numeracji porządkowej powstałych przy nich nieruchomości.
Przychylając się do wniosków właścicieli dróg nazwy ulic zostały ustalone w oparciu o propozycje nazw zawartych w tych wnioskach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym kompetencjom Rady Gminy jest nadawanie nazw ulic.
Artykuł 8 ust. 1 pkt 1 a Ustawy o drogach publicznych nakazuje otrzymanie pisemnej zgody właścicieli na nadanie nazw ulic drogom wewnętrznym.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Olejnik
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-05-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06