OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVI/210/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/118/2008 Rady Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XXVI/210/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/118/2008 Rady Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 210
Numer sesji: XXVI
Rok: 2013

U C H W A Ł A Nr XXVI/ 210 /2013
--------------------------------------------------
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 maja 2013 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/118/2008 Rady Gminy Włoszakowice
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 ze zmianami) i § 43 ust. 2 Statutu Gminy przyjętego Uchwałą Nr XVI/133/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 133, poz. 2723 ze zmianami) - Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1


Wprowadza się zmianę w § 1 pkt. 12 Uchwały Nr XV/118/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej – sołtysa, poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

„12 ) Zbarzewo - 200 zł.”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-05-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-02-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06