OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Akty prawa miejscowego » KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XXVI/207/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy drogom w miejscowości Włoszakowice.

KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XXVI/207/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy drogom w miejscowości Włoszakowice.   (uchwała ogłoszona:   Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego   z dnia 13 czerwca 2013 r. poz. 3988)

UCHWAŁA NR XXVI/207/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 maja 2013 r.


w sprawie nadania nazwy ulicy drogom w miejscowości Włoszakowice.

Na podstawie art. 6 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 8 ust.1 pkt.1 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz.260) oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst: Dz.U. Z 2010 r. nr 17 poz. 95 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Nadaje się nazwę ulicy “Kwiatowa” drodze wewnętrznej położonej we Włoszakowicach stanowiącej działkę o numerach ewidencyjnych 290/1, 293/1,289/3 po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli nieruchomości na której jest ona zlokalizowana której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadaje się nazwę ulicy “ Spacerowa” drodze wewnętrznej położonej we Włoszakowicach stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 419/42 po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli nieruchomości na której jest ona zlokalizowana której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Nadaje się nazwę ulicy “ Boczna” drodze wewnętrznej położonej we Włoszakowicach stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 428/18 po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli nieruchomości na której jest ona zlokalizowana której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Nadaje się nazwę ulicy “ Sosnowa” drodze wewnętrznej położonej we Włoszakowicach stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 285/8 po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli nieruchomości na której jest ona zlokalizowana której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Nadaje się nazwę ulicy “ Świerkowa” drodze wewnętrznej położonej we Włoszakowicach stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 285/14 stanowiącej własność Gminy Włoszakowice której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.§ 6

Nadaje się nazwę ulicy “ Romana Machnikowskiego” drodze wewnętrznej położonej we Włoszakowicach stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 893/16 stanowiącej własność Gminy Włoszakowice której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Akty prawa miejscowego
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogdan Olejnik
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-05-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-26
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06