OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVI/211/2013 w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach

Uchwała Nr XXVI/211/2013 w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach

Numer uchwały: 211
Numer sesji: XXVI
Rok: 2013

UCHWAŁA NR XXVI/211/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 maja 2013 roku

W sprawie utworzenia oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), §1 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129), Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:
§ 1.
Wyraża się wolę utworzenia w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach oddziału sportowego z podziałem na dwa profile: piłka ręczna i szachy, z 10-godzinnym wymiarem zajęć sportowych w trzyletnim cyklu edukacyjnym tj. od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2016 roku.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór


UZASADNIENIE
Do uchwały Rady Gminy Włoszakowice
Nr XXVI/211/2013

W dniu 24 kwietnia 2013r. do Wójta Gminy Włoszakowice wpłynął wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach o wyrażenie zgody na utworzenie w Szkole Podstawowej oddziału sportowego o profilach piłka ręczna i szachy od dnia 1 września 2013r.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U z 2012r., poz. 1129) oddziały sportowe mogą być tworzone w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w których prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportowych.
Szkoła posiada bardzo dobrą bazę sportową, uczniowie będą korzystać z hali sportowej, siłowni ze sprzętem specjalistycznym.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Radę Gminy Włoszakowice uchwały wyrażającej zgodę na stworzenie oddziału sportowego w Szkole Podstawowej we Włoszakowicach oraz zabezpieczenie w budżecie gminy Włoszakowice środków na funkcjonowanie niniejszego oddziału.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-05-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06