OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVII/212/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2012

Uchwała Nr XXVII/212/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2012

Numer uchwały: 212
Numer sesji: XXVII
Rok: 2013

UCHWAŁA NR XXVII/212/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2012Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ), art. 9 i 10 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 roku poz. 406 ze zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 330 ze zmianami ) Rada Gminy uchwala co następuje:§ 1


Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej za rok 2012
1) Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach,
2) Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

Irena PrzezbórUzasadnienie:
Zgodnie z przytoczonymi przepisami organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w okresie sześciu miesięcy od dnia bilansowego winien zatwierdzić sprawozdania finansowe instytucji kultury działających na terenie tej jednostki.
Wyżej wskazane sprawozdanie finansowe, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości składa się z bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06