OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVII/214/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice za rok 2012

Uchwała Nr XXVII/214/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice za rok 2012

Numer uchwały: 214
Numer sesji: XXVII
Rok: 2013

UCHWAŁA NR XXVII/214/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice za rok 2012Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami ) Rada Gminy uchwala co następuje:§ 1


Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Włoszakowice z wykonania budżetu za rok 2012, sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia Gminy Włoszakowice za rok 2012, w związku z otrzymaną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i wnioskiem komisji rewizyjnej, zgodnie z wynikiem głosowania jawnego, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice, z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06