OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie

Numer uchwały: 2005/24/198
Numer sesji: 24
Rok: 2005Uchwała Nr XXIV/198/2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 czerwca 2005 roku


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 roku Nr 116, poz. 1203) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2005 roku Nr 14 poz. 114) Rada Gminy uchwala co następuje

§1
Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie do 1 062 039 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dziewięć złotych zero groszy) na budowę kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym.

§2
Spłata pożyczki będzie następować z dochodów budżetu gminy z uwzględnieniem w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę.

§3
Upoważnia się Wójta Gminy Wloszakowice do zawarcia umowy pożyczki oraz zaciągnięcia zobowiązań w celu zabezpieczenia umowy pożyczki poprzez:

  1. weksel własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową,

  2. oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji w myśl art. 777 §1 pkt 5 k.p.c.. sporządzone w formie aktu notarialnego.


§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§6
Traci moc Uchwała Nr XXII/184/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2005 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06