OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 30/2013 w sprawie: zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 30/2013 w sprawie: zmiany budżetu

Numer dokumentu: 30
Rok: 2013

ZARZĄDZENIE NR 30/2013
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2013 rok.


Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok zarządzam co następuje:

§ 1 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu na rok 2013 określonych w § 2 Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok
1) między paragrafami w zakresie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
2) między zadaniami w zakresie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian:
1) wydatki bieżące ogółem nie zmieniają się i wynoszą 26.144.403,00 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych nie zmieniają się i ogółem wynoszą 20.743.547,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 12.000,00 złotych i ogółem wynoszą 12.932.384,00 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 12.000,00 złotych i ogółem wynoszą 7.811.163,00 złote,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 1.059.470,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zmieniają się i ogółem wynoszą 3.814.095,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 500.000,00 złotych.
2) wydatki majątkowe ogółem nie zmieniają się i wynoszą 2.862.490,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje:
a) dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 176.770,00 złotych,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 75.000,00 złotych.
3. Po zmianie łączna kwota wydatków nie zmieniła się i wynosi 29.006.893,00 złote, w tym wydatków bieżących 26.144.403,00 złote i wydatków majątkowych 2.862.490,00 złotych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013.Wójt Gminy

Stanisław Waligóra
Uzasadnienie:
Przeniesień dokonuje się na wnioski złożone przez:
1) Urząd Gminy Włoszakowice,
2) Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach,
3) Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach.
Ponadto w urzędzie gminy, w zakresie wydatków majątkowych dokonuje się przesunięcia kwoty 10.000,00 złotych z zadania "Projekty na dalszą budowę kanalizacji sanitarnej" na zadanie "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy".

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-07-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06