OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/146/2004

Uchwała nrXVIII/146/2004

Numer uchwały: 2004/18/146
Numer sesji: 18
Rok: 2004
Uchwała Nr XVIII/146/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 20 września 2004 r.


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia mgr Stanisława Waligóry, Wójta Gminy Włoszakowice.Na podstawie § 18 ust 2 pkt. 2 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. / tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zmianami, ost. zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz.1759/ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /D.U.Nr 33 poz.264 z 2003 r. ze zmianą Dz.U. z 2004 r. Nr 47 poz.448/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1


Ustala się wynagrodzenie dla mgr Stanisława Waligóry, Wójta Gminy Włoszakowice z dniem 1 września 2004 r, w następującej wysokości :

§ 2


Wynagrodzenie zasadnicze - 4.300,00
Dodatek funkcyjny - 1.450,00
Dodatek za wysługę lat 20% - 860,00
Dodatek specjalny w wysokości 35%
wynagr. zasad. i dodat. funkc. - 2.012,50
------------------------------------------------------------------------
Razem - 8622,50

Słownie: Osiemtysięcysześćsetdwadzieściadwazł 50/100. Brutto miesięcznie płatne z dołu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Włoszakowice

§ 4

Uchyla się uchwałę Nr I/7/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 14.11.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Włoszakowice mgr Stanisława Waligóry oraz uchwałę Nr X/88/03 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27.11.2003 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Włoszakowice mgr Stanisławowi Waligórze.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-) mgr Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06