OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/137/2004

Uchwała nrXVIII/137/2004

Numer uchwały: 2004/18/137
Numer sesji: 18
Rok: 2004Uchwała Nr XVIII/137/2004

Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 września 2004 roku

w przedmiocie zmiany uchwały Nr XVII/134/2004 z dnia
28 lipca 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2004.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 116 poz. 1203 ) oraz art.109, art.110 i art. 124 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1264 ) Rada Gminy uchwala co następuje:§ 1

W uchwale Nr XVII/134/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2004 wprowadza się zmianę załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/137/ 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 20 września 2004 roku


Wieloletni program inwestycyjnyBudowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących
we Włoszakowicach


  1. Zakres zadania obejmuje budowę sali sportowej dla ZSO w miejscowości Włoszakowice.

  2. Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie wzrostu sprawności dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej.

  3. Realizatorem powyższego zadania jest Gmina Włoszakowice.

  4. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2003 - 2005, z przedłużonym okresem płatności na lata 2003 - 2006.

  1. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 2.753.890,-

złotych.
6.Wydatki w poszczególnych latach:
- w roku 2003 ogółem wyniosą 45.018,- złotych zabezpieczone przez Gminę,

  • w roku 2004 ogółem wyniosą 400.000,- złotych zabezpieczone przez Gminę,

  • w roku 2005 ogółem wyniosą 2.308.872,-złote, w tym środki

zabezpieczone przez gminę 6.331,- złotych oraz 2.031.654,- złote wnioskowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 270.887,- złotych z budżetu państwa.Uzasadnienie:
W poprzednio wprowadzonej zmianie planu „Wieloletniego programu inwestycyjnego” pod nazwą Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach zostały pominięte środki finansowe przeznaczone na budowę sali w 2003 roku, w którym zaczęto realizować przedmiotowe zadanie. Zmiana wprowadzona niniejszą uchwałą uwzględnia środki finansowe wykorzystane na budowę sali w 2003 roku.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06