OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 47/2013 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 47/2013 w sprawie zmiany budżetu

Numer dokumentu: 47
Rok: 2013

ZARZĄDZENIE NR 47/2013
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2013 rok.


Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu na rok 2013 określonych w § 2 Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok
1) między paragrafami w zakresie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
2) między zadaniami w zakresie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 dotyczy w szczególności wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 25.780,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
3. W wyniku dokonanych zmian:
1) kwota wydatków bieżących, nie zmienia się i wynosi 26.156.223,00 złote, w tym:
a) kwota wydatków jednostek budżetowych nie zmieniła się wynosi 20.744.507,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 800,00 złotych i ogółem wynoszą 12.927.513,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 800,00 złotych i ogółem wynoszą 7.816.994,00 złote,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 1.059.470,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zmieniają się i ogółem wynoszą 3.824.955,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 500.000,00 złotych.
2) kwota wydatków majątkowych ogółem nie zmienia się i wynosi 2.862.490,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. wynoszą 25.780,00 złotych. 4. Po zmianie łączna kwota wydatków nie znieniła się i wynosi 29.018.713,00 złotych, w tym wydatków bieżących 26.156.223,00 złote i wydatków majątkowych 2.862.490,00 złotych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013.


Wójt Gminy

Stanisław WaligóraUzasadnienie:
Przeniesień wydatków dokonuje się na wnioski złożone przez Przedszkole Nr 2, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zarząd Dróg Gminnych oraz Urząd Gminy.
W pierwszych trzech jednostkach dokonano przeniesień wydatków bieżących, w ostatniej dokonano uregulowania klasyfikacji oraz kwot dotyczących zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy placu 21 Października we Włoszakowicach" w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wyłonieniu wykonawcy deklarującego niższą wartość wykonania zakładanej usługi. Pozostałe środki w kwocie 18.383,00 złote przeznacza się na dodatkowe prace na drogach gminnych.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-08-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06