OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXX/158/2004

Uchwała nrXX/158/2004

Numer uchwały: 2004/20/158
Numer sesji: 20
Rok: 2004


Uchwała Nr XX/ 158 / 2004Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuNa podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit.c i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2002 Nr 214, poz.1806 ) oraz art. 48 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz.148 z 2003 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2004 Nr 210 poz.2135 r.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 563.520,- złotych na dalszą realizację zadania pod nazwą “III etap budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Włoszakowice”, na które w roku bieżącym planuje się wydatkować 1.127.292,- złote.

§ 2

Źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XIV/121/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór

Uzasadnienie:
W związku z niższym kosztem planowanego zadania z zakresu dalszej budowy kanalizacji sanitarnej, a co za tym idzie pobrania niższej niż planowano pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu, należy uaktualnić kwotę pożyczki do faktycznie pobranej. Niniejsza zmiana ma też swoje odzwierciedlenie w uchwale zmieniającej budżet, podejmowanej na dzisiejszej sesji.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06