OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Krzycku Wielkim

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Krzycku Wielkim

Numer uchwały: 2006/36/281
Numer sesji: 36
Rok: 2006


UCHWAŁA Nr XXXVI/ 281 /06  
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 17 października 2006 r.

w sprawie zbycia nieruchomości  gruntowej  w Krzycku Wielkim

Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.  ostatnia zmiana Dz.U z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 28 i 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.z 2004r. Nr 261  poz. 2603 ze zm. ostatnia zmiana Dz.U. z 2006r. Nr 104 poz. 708 ) Rada Gminy uchwala co następuje:


 § 1                                               

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 561/1 o  pow. 0,48,59 ha położonej w Krzycku Wielkim  zapisanej w księdze wieczystej KW nr 25856 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie - w drodze przetargowej.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 


        Przewodnicząca
  Rady Gminy Włoszakowice

         (-) Irena Przezbór

 

    U z a s a d n i e n i e
    do Uchwały Nr XXXVI/281/2006
    Rady Gminy Włoszakowice z dnia 17 października 2006 r.

 


Nieruchomość gruntowa w Krzycku Wielkim oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 561/1 o powierzchni 0,4859 ha to rola położona przy ul. Mórkowskiej granicząca z firmą Werner Kenkel Spółka z o. o, która zgodnie z uchwałą Nr XXXV/276/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 11 sierpnia 2006r w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla fragmentu miejscowości Krzycko Wielkie przeznaczona została na teren aktywizacji gospodarczej zatem proponuję się  przeznaczyć do przetargowej sprzedaży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2006-10-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06