OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVIII/221/2013 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach

Uchwała Nr XXVIII/221/2013 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach

Numer uchwały: 221
Numer sesji: XXVIII
Rok: 2013

UCHWAŁA Nr XXVIII/221/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 91/16, o powierzchni 0,0141 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00015753/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej.

§ 2

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 91/2, o powierzchni 0,0430 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/0002158/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Stefan Lis


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-10-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06